Nếu muốn tìm nhà tại Nhật,
hãy để e-heya.net giúp bạn.

Chi nhánh quốc tế chuyên dành cho khách nước ngoài

Tiếp sau Tokyo, chi nhánh quốc tế cũng đã được mở tại Osaka.
Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp quý khách, xin hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi.
Vui lòng bấm vào nút dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Đặc trưng của e-heya.net
Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ cho thuê đồ đạc trong nhà, thanh toán điện tử hoặc gói dịch vụ không cần người bảo hộ

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

Hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ của người thuê từ lúc tìm nhà cho đến lúc chuyển vào ở

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói cho thuê đồ nội thất và đồ điện tử gia dụng dành cho học sinh

Trình tự tìm nhà

Trình tự tìm nhà

Giới thiệu về trình tự tìm nhà tại Nhật

Dịch vụ và Hỗ trợ
Liên hệ tại đây (Miễn phí)
Liên hệ tại đây (Miễn phí)
down
back to top

Nếu muốn tìm nhà tại Nhật,
hãy để e-heya.net giúp bạn.

Chi nhánh quốc tế chuyên dành cho khách nước ngoài

Tiếp sau Tokyo, chi nhánh quốc tế cũng đã được mở tại Osaka.
Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp quý khách, xin hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi.
Vui lòng bấm vào nút dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Thế mạnh của e-heya.net
Đặc trưng của e-heya.net
Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ cho thuê đồ đạc trong nhà, thanh toán điện tử hoặc gói dịch vụ không cần người bảo hộ

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

Hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ của người thuê từ lúc tìm nhà cho đến lúc chuyển vào ở

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói cho thuê đồ nội thất và đồ điện tử gia dụng dành cho học sinh

Trình tự tìm nhà

Trình tự tìm nhà

Giới thiệu về trình tự tìm nhà tại Nhật

Dịch vụ và Hỗ trợ
Liên hệ tại đây (Miễn phí)
Liên hệ tại đây (Miễn phí)
down